"Pracujeme na zlepšení zdraví pacientů s onemocněním ledvin na celém světě"

UKCRN ID 2542, NCT00125593, EudraCT 2004-001156-37, ISRCTN 54137607

Vítejte v SHARP studii

Nyní máme k dispozici výsledky z největší klinické studie na světě zkoumající vliv snižování cholesterolu u pacientů s onemocněním ledvin.

Závěrem studie The Study of Heart and Renal Protection (Studie ochrany srdce a ledvin - SHARP) je zjištění, že přibližně jedné čtvrtině všech případů infarktu, mrtvice a výkonů z důvodu nedostatečně průchodných tepen se lze vyhnout u pacientů s chronickým onemocněním ledvin použitím kombinace simvastatinu a ezetimibu na snížení hladiny cholesterolu v krvi.

Ilustrační obrázek: Rentgen ledvin

Studie SHARP se účastnilo téměř 9.500 dobrovolníků ze 380 nemocnic v 18 zemích ve věku 40 a více let, kteří trpí chronickým onemocněním ledvin. Dobrovolníci byli náhodně vybráni a podstoupili léčbu ke snížení cholesterolu v podobě tablety obsahující 10 mg ezetimibu a 20 mg simvastatinu denně, nebo užívali odpovídající náhražku ve formě placeba v průměru po dobu 5 let.

Shrnutí hlavních poznatků:

  • U těch pacientů s onemocněním ledvin, kteří užívali kombinaci ezetimibu a simvastatinu, se dlouhodobě snížilo riziko infarktu, mrtvice a výkonů z důvodu nedostatečně průchodných tepen přibližně o jednu čtvrtinu, a to bez ohledu na vážnost jejich onemocnění.

  • Tato léčebná kombinace snížila bezpečně riziko a může být zvláště prospěšná pro pacienty s onemocněním ledvin, neboť snižuje pravděpodobnost vedlejších účinků vyskytujících se při vysokých dávkách statinů.

  • Nepotvrdily se předchozí obavy ohledně případných nepříznivých rakovinotvorných účinků ezetimibu a nemáme žádné důkazy o zvýšení rizika potíží se svaly či játry.

University of Oxford logo with link to University website
CTSU logo with link to CTSU website