"Tavoitteena parantaa munuaistautipotilaiden terveyttä kaikkialla maailmassa"

UKCRN ID 2542, NCT00125593, EudraCT 2004-001156-37, ISRCTN 54137607

Tervetuloa tutustumaan SHARP -tutkimukseen

Maailman laajimman munuaispotilaiden kolesteroliarvojen alentamisen etuja koskevan tutkimuksen tulokset ovat nyt valmiit.

Sydämen ja munuaisten terveyttä käsitelleen tutkimuksen(SHARP) tuloksena noin neljännes kaikista sydän- ja aivoinfarkteista sekä tukkeutuneiden valtimoiden avaamiseksi tehdyistä operaatioista voitaisiin välttää, mikäli kroonisille munuaispotilaille annetaan etsetimibiä ja simvastatiinia sisältävä yhdistelmälääkitys veren kolesterolitasojen alentamiseksi.

Mallikuva: Röntgenkuva munuaisesta

SHARP -tutkimukseen osallistui lähes 9 500 vapaaehtoista potilasta, joilla oli krooninen munuaissairaus ja joiden ikä oli vähintään 40 vuotta. Tutkittavat potilaat koottiin 380 sairaalasta ja 18 eri maasta. Tutkittavat jaettiin kahteen sattumanvaraiseen ryhmään. Ryhmistä toiselle annettiin kolesterolin alentamiseksi päivittäin 10 mg etsetimibiä ja 20 mg simvastatiinia sisältävä tabletti, ja toiselle ryhmistä vastaavasti lumelääkitys. Lääkehoidon kesto oli keskimäärin 5 vuotta.

Tärkeimpien tutkimuslöydösten yhteenveto:

  • Pitkäaikainen etsetimibiä ja simvastatiinia sisältävä yhdistelmälääkitys vähensi sydän- ja aivoinfarktien riskiä sekä tukkeutuneiden valtimoiden avaamiseksi tehtyjä operaatioita noin neljänneksellä kroonista munuaistautia sairastavista potilaista, riippumatta munuaissairauden vakavuudesta

  • Tämä yhdistelmälääkehoito vähensi riskiä turvallisesti ja se saattaa olla hyödyllinen erityisesti munuaispotilaille, koska korkeiden statiiniannosten sivuvaikutukset vältetään

  • Epäilyille etsetimibin mahdollisista syöpäriskeistä ei löytynyt vahvistusta, kuten ei myöskään lisääntyneelle lihas- ja maksaongelmien riskille.

University of Oxford logo with link to University website
CTSU logo with link to CTSU website