"Jobber for å forbedre nyrepasienters helse verden over"

UKCRN ID 2542, NCT00125593, EudraCT 2004-001156-37, ISRCTN 54137607

Velkommen til SHARP

Resultatene er nå tilgjengelige fra verdens største forsøk som undersøker fordelene ved å senke kolesterol hos nyrepasienter.

The Study of Heart and Renal Protection (SHARP) konkluderte med at omkring en fjerdedel av alle hjerteinfarkt, slag, og operasjoner for å åpne blokkerte arterier kunne ha vært unngått hos personer med kronisk nyresykdom ved å bruke kombinasjonen av ezetimibe og simvastatin for å senke kolesterolnivået i blodet.

Dekorativt bilde: Røntgenbilde av nyre

SHARP-undersøkelsen involverer nesten 9 500 frivillige i alderen 40 år eller mer med kronisk nyresykdom, rekruttert fra 380 sykehus i 18 land. Frivillige ble tilfeldig plassert i grupper som skulle ta enten kolesterolsenkende behandling med en tablett som består av 10 mg ezetimibe daglig, og 20 mg simvastatin daglig, eller tilsvarende placebo-tabletter i gjennomsnittlig 5 år.

Oppsummering av de viktigste funnene:

  • Ved å ta en kombinasjon av ezetimibe og simvastatin ble risikoen for hjerteinfarkt, slag og operasjoner for å åpne blokkerte arterier redusert med omkring en fjerdedel på lang sikt hos personer med kronisk nyresykdom, uavhengig av alvorlighetsgraden på sykdommen deres.

  • Denne kombinasjonsbehandlingen reduserte risikoen på en trygg måte, og kan være spesielt bra for nyrepasienter, fordi man unngår risikoen for bivirkninger med høye statin-doser.

  • Det ble ikke funnet noe grunnlag for tidligere bekymringer om at ezetimibe kan ha uheldig effekt på kreft, og ingen tegn til økt risiko for muskel- eller leverproblemer.

University of Oxford logo with link to University website
CTSU logo with link to CTSU website