"Vi arbetar för att förbättra hälsan hos njurpatienter över hela världen"

UKCRN ID 2542, NCT00125593, EudraCT 2004-001156-37, ISRCTN 54137607

Välkommen till SHARP-studien

Resultaten av världens största undersökning av fördelarna med att sänka kolesterolhalten hos njurpatienter finns nu tillgängliga

SHARP-studien (Study of Heart and Renal Protection) kom fram till att omkring en fjärdedel av alla hjärtattacker, hjärnblödningar och operationer för att öppna blockerade artärer kunde undvikas hos personer med kronisk njursjukdom när de använde en kombination av ezetimibe och simvastatin för att sänka kolesterolhalten i blodet.

Decorative image: Kidney x-ray image

SHARP-studien omfattade nästan 9 500 frivilliga från 40 år och uppåt med kronisk njursjukdom som rekryterats från 380 sjukhus i 18 länder. De frivilliga blev slumpmässigt ordinerade att antingen ta kolesterolsänkande behandling med en tablett som innehöll 10 mg ezetimibe och 20 mg simvastatin dagligen eller motsvarande “placebo”-tabletter under i genomsnitt 5 år

Sammanfattning av viktiga resultat:

  • Genom att under en längre tid inta kombinationen av ezetimibe och simvastatin reducerades risken för hjärtattacker, hjärnblödningar och operationer för att öppna blockerade artärer med omkring en fjärdedel hos personer med kronisk njursjukdom, oberoende av sjukdomens svårighetsgrad.

  • Denna kombinationsbehandling reducerade risken på ett säkert sätt och kan vara särskilt lämpad för njurpatienter eftersom den inte ger biverkningar på grund av höga statindoser.

  • Det fanns inget belägg för den tidigare oron för att ezetimibe skulle ha negativa effekter som cancerrisk och inget underlag för en ökad risk för muskel- eller leverproblem.

University of Oxford logo with link to University website
CTSU logo with link to CTSU website